Български именник

Пресил - значение, произход и имен ден

"Пре силен" много силен