Български именник

Дража - значение, произход и имен ден

видоизменено от Драго, Драга