Български именник

Дружелюб - значение, произход и имен ден

"да обича дружбата"