Български именник

ЦандЮ - значение, произход и имен ден

много често срещано в с. Лисец, Ловешки окр. Там се срещат и имена като БоЮ, КъндЮ