Български именник

Съло - значение, произход и имен ден

от старобългарски - "пратеник"