Български именник

Илиел - значение, произход и имен ден

библейско име, разновидност от Елиел. Значение - Бог е Бог или Бог е мой Бог. Илиел е един от най-смелите войници на Цар Давид.