Български именник

Емин - значение, произход и имен ден

от турски/арабски - "човек, на когото може да се има доверие". От арменски - "честен".
Ако християнин е кръстен така, празнува на 11 ноември - (Св. Мина)