Български именник

Йеради - значение, произход и имен ден

по името на река Йордан в Палестина