Български именник

Сабрина - значение, произход и имен ден

Означава спасителка. Произлиза от Англо-саксонската епоха, като е известно, че Сабрина е била водна фея спасила от удавяне девица.