Български именник

Лада - значение, произход и имен ден

славянска богиня на красотата, любовта и т.н. или видоизменено от Влада, Владо