Български именник

Ладуна - значение, произход и имен ден

видоизменено от Влада, Владо