Български именник

Лало - значение, произход и имен ден

видоизменено от Лазар