Български именник

Лалуш - значение, произход и имен ден

видоизменено от Лазар