Български именник

Лала - значение, произход и имен ден

видоизменено от Лазар