Български именник

Лата - значение, произход и имен ден

видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин