Български именник

Левена - значение, произход и имен ден

от диал. "л е в е н" - "цвете невен"