Български именник

Лилко - значение, произход и имен ден

от цветето "лилияк" или видоизменено от Илия