Български именник

Лилка - значение, произход и имен ден

от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия