Български именник

Съби - значение, произход и имен ден

съкратено от Съботин