Български именник

Цанко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Стоян, Стамен, Станчо