Български именник

Световен ден на детето - 20 Ноември


Отбелязва се всяка година по призив на ООН в различните страни през различни дни (по решение на правителствата).

Денят отбелязва приемането на Декларация за правата на детето (20 ноември 1959 г. от 14-ата сесия на Общото събрание на ООН) и на Конвенцията по правата на детето (20 ноември 1989 г. от 44-ата сесия на Общото събрание на ООН).