Български именник

Световен ден на океана - 08 Юни


Световният ден на океана има цел да информира обществото за всекидневните проблеми с опазването на океаните и как всеки един от нас може малко да помогне. Според учени и еколози от цял свят климатичните промени вече са реалност и оказват своето влияние върху живота на цялата планета. Океаните оказват регулиращо въздействие върху климата на Земята, защото поемат част от топлината на Слънцето. Прогнозите са, че затоплянето, топенето на ледовете и покачването на нивото на Световния океан ще продължат и ще предизвикат световни катаклизми, свързани с достъпа до питейна вода, с температурата и чистотата на въздуха.