Български именник

Международен ден на лешоядите - 03 Септември


На 3 септември се отбелязва Международният ден на лешоядите. Екологичната роля, която лешоядите имат в природата, предоставя незаменима услуга за останалия жив свят – те са санитарите на природата, които спират разпространението на заразни болести по животните и хората, като по този начин се превръщат в своеобразни носители на живота.
Съществуват научни изследвания, според които лешоядите, чрез своята дейност, предоставят на обществото екологични услуги на стойност над 100 млн. евро годишно. В миналото в България са гнездили четири вида лешояда – брадат, черен, белоглав и египетски. Днес могат да се видят само белоглавият и египетският лешояд. Опазването на белоглавия лешояд е една от най-успешните дейности на БДЗП.