Български именник

Св. прор. Даниил и св. 3 отроци Анания, Азария и Мисаил - 17 Декември

Имен ден: Анани, Данаил, Данаила, Даниел, Даниела, Дани, Данко


Когато Йерусалим бил превзет от вавилонците, цар Навуходоносор отвел в плен много юдеи. Той избрал от тях най-красивите и най-умните за да му служат. Това били Даниил, Ананий, Азарий и Мисаил. Младежите продължавали да съблюдават Мойсеевия закон и Бог ги дарил с мъдрост и успехи в науките. Те спечелили уважението и доверието на царя. Даниил получил началството над вавилонските мъдреци, а Анания, Азария и Мисаил високи държавни длъжности.