Български именник

Ученик на св. Братя Кирил и Методий, спътник, сътрудник и състрадалец на св. Климент Охридски.