Български именник

Найко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Найден