Български именник

Недьо - значение, произход и имен ден

съкратено от Неделя, Недялко