Български именник

Неделя - значение, произход и имен ден

от седмичния ден "н е д е л я" (превод на грц. Кириак "неделя")