Български именник

Русана - значение, произход и имен ден

от "рус", "русокос"