Български именник

Сретя - значение, произход и имен ден

от диал. "сретен" - "честит, щастлив", "срета" (щастие)