Български именник

Станиш - значение, произход и имен ден

"да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян