Български именник

Знаете ли че...

Какво е най-важно, когато се избира име на детето? Името не може да е нещо случайно. Преди всичко със сигурност не е хубаво, ако е дълго и трудно за изговаряне. По-добре е, ако името се произнася леко и се запомня лесно - и самото то, и заедно с фамилното име. Трудно произносимото име създава пречки в общуването, предизвиква напрежение, неловкост. И когато се избира име не бива да се забравя, че то ще звучи заедно с другите две имена, а ако рожбата е от мъжки пол, то и неговото име някога ще стане бащино за неговите отрочета. Колкото и красиво да звучи едно име, ако то е в дисонанс с фамилията на човека, може да предизвика насмешки, да даде повод за иронични забележки, прякори в училище и в крайна сметка детето ни със сигурност да не се чувства добре с това име.