Български именник

Хитол - значение, произход и имен ден

видоизменено от Христо