Български именник

Храбро - значение, произход и имен ден

от "храбър"