Български именник

Йоан - значение, произход и имен ден

богопомазан (от ивритското johanan). Това е името на двама от най-важните герои в Новия Завет: Йоан Кръстител и апостол Йоан, брат на апостол Яков, за когото се счита, че е автор на едно от четирите Св. Евангелия. Йоан е най-популярното мъжко име в християнския свят, носено (в различните си варианти) от 23 папи и кралете на Унгария, Полша, Португалия, Франция, Русия, България...". Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден).


Известни българи с име Йоан

Снимка на Йоан Кукузел - светец, църковен певец и композиторЙоан Кукузелсветец, църковен певец и композитор
Снимка на Йоан Екзарх - писател и преводачЙоан Екзархписател и преводач
Снимка на Йоан Костадинов - политикЙоан Костадиновполитик

Йоан празнува имен ден на

07 Януари - Ивановден - Свети Йоан Кръстител