Български именник

Надка - значение, произход и имен ден

сходно с Нада, което от своя страна е кратка форма на Надежда и Найда (XV век).