Български именник

Данина - значение, произход и имен ден

Смесено име получено от Дани и Ина