Български именник

Дейо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Деян