Български именник

Дейка - значение, произход и имен ден

видоизменено от Деян