Български именник

Драгуша - значение, произход и имен ден

от "д р а г", "да бъде драг"