Български именник

Дражко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Драго, Драга