Български именник

Друми - значение, произход и имен ден

от гръцки продромус (предтеча)- св. Йоан Кръстител на гръцки е Йоан Продромус. Съкратено от грц. Продрум и преосмислено "да е вечен като селския друм". Празнува на 7 Януари (Иванов ден).