Български именник

Лалка - значение, произход и имен ден

видоизменено от Лазар. Празнува на Лазаровден