Български именник

Лепой - значение, произход и имен ден

от диал. "л е п" - "хубав"