Български именник

Линда - значение, произход и имен ден

видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име