Български именник

Ден на Плевен - 15 Май


15 май е празникът на Плевен. Той се отбелязва от 2001 година, когато денят е обявен за празник на града с решение на Общинския съвет. Изборът на датата е свързан с Пролетния плевенски панаир, който започвал в третия понеделник на месец май. Според историците през 30-те години на 20-ти век Плевенският панаир е бил без конкуренция в страната по своите мащаби и стопанска значимост и едно от най-големите икономически събития в града. На площ от 30 декара са предлагали своята стока търговци и от чужбина, включително Гърция, Турция, Египет, Испания. От 2001 година празникът на Плевен има други измерения – тържество на духа и културата, на обичта към родния град, която събира хора от различни поколения в най-хубавия месец на годината.

Преп. Пахомий Велики. Преп. Ахилий, еп. Ларисийски - 15 Май


Преподобни Пахомий се родил в Тиваида (Египет) в края на III век. Родителите му били езичници. Той не познавал още християнската вяра, но чувствал лъжливостта на езичеството и скоро Господ по своята милост му посочил истината. Като войник се запознал с Христовата вяра, а след войната се оттеглил в пустинята и станал монах. Пахомий основал манастир в Тавена и в духовния живот напътствал около 12000 монаси. Той починал през 348 година.

Международен ден на семейството - 15 Май


Международен ден на семейството е обявен през 1993 г. от Генералната асамблея на ООН с решение на Общото събрание на ООН от 20 септември 1993 г. Празникът официално се чества от 1994 г. Датата се отбелязва, за да привлече общественото внимание към редица проблеми в семейството. Според ООН, когато се нарушават основните права на едно семейство, под заплаха е единството на цялото човешко семейство. Всяка година Международният ден на семейството се провежда под различен надслов и се организират редица семейни занимания: кулинарни конкурси, спортни състезания, викторини и др.

Световен ден на климата - 15 Май


На 15 май се отбелязва Световният ден за борба с климатичните промени. Денят на климата е обявен от страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран през март 1995 г.

Изменението на климата е една от най-големите заплахи за живота на нашата планета. Използването на въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Това повишава температурата на Земята, което води до стопяване на полярните ледове, качване равнището на океаните, наводняване на многолюдни ниски земи, както и до изчезването на биологични видове, регулиращи качеството на околната среда.

За да не се случи всичко това са необходими мерки на правителствата най-вече свързани с преструктуриране на енергетиката и увеличаване използването на възобновими източници на енергия като вода, вятър, слънце, намиране на нови енергийни източници.

Препоръки, прилагането на които в ежедневието, биха имали ефект за подобряване на климата: изключване на зарядното от контакта, намаляване използването на автомобили, смяна на крушките с енергоспестяващи, да се зарежда биодизел, икономисване на парно и ток, ако продуктите във фризера не го изпълват да се напълни с пликчета с вода, засаждане на дървета. Само със смяната на една обикновена крушка с енергоспестяваща например, въглеродния двуокис в атмосферата ще се намали със 70 кг., а всяко дърво абсорбира 1 тон въглероден двуокис.