Български именник

Празник на Министерството на вътрешните работи.